Terugleveren van stroom

Opgewekte stroom

De opgewekte stroom wordt in eerste instantie gebruikt voor het eigen gebruik. Afhankelijk van de grootte van de installatie zult u nog een bepaalde hoeveelheid energie nodig hebben van uw energiebedrijf. Wanneer uw installatie echter meer energie produceert dan wat u zelf verbruikt, dan gaat die stroom richting uw energiebedrijf. Deze teruglevering van energie wordt verrekend / afgestreept met de energie die u afneemt. Dit wordt salderen genoemd.

Als u saldeert, levert u dus elektriciteit terug aan het net. Dat is duurzame elektriciteit die u zelf opwekt. De hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit trekt uw energiebedrijf af van de hoeveelheid die u verbruikt hebt. U mag tot 5000 kWh teruggeleverde elektriciteit van uw eigen verbruik aftrekken.

Hebt u meer verbruikt dan u via uw aansluiting teruglevert?

Dan brengt het energiebedrijf het energieverbruik wat overblijft bij u in rekening. Alleen over dit resterende verbruik wordt het leveringstarief en energiebelasting in rekening gebracht.

Levert u meer terug dan 5000 kWh, maar niet meer dan u verbruikt?

Dan verrekent het energiebedrijf de eerste 5000 kWh opgewekte elektriciteit met uw energieverbruik. Dat is uw energieleverancier verplicht. Voor de overige teruggeleverde elektriciteit krijgt u een terugleververgoeding. Dat is een bedrag dat u per kWh teruggeleverde elektriciteit krijgt van het energiebedrijf. Voor de energiebelasting is saldering mogelijk voor uw hele verbruik. Zie voorbeeld nummer 4 op deze pagina voor meer informatie.

Levert u meer terug dan u verbruikt, maar niet meer dan 5000 kWh?

U kunt de teruggeleverde elektriciteit over uw hele verbruik salderen. U krijgt voor wat overblijft van de teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding. Negatieve saldering is niet mogelijk. Zie voorbeeld nummer 2 op deze pagina voor meer informatie.

Let op!

U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee het energiebedrijf u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Verder gelden de regels voor saldering en terugleververgoeding alleen als u een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3 x 80Ampère.

Hoe gaat teruglevering en saldering in zijn werk?

Hieronder staan vier voorbeelden van teruglevering. En wat u in die situatie moet betalen en wat niet. In de voorbeelden gaan wij ervan uit dat u teruglevert via dezelfde aansluiting als waarmee u elektriciteit geleverd krijgt.

Voorbeeld 1

U levert met uw zonnepanelen 2000 kWh per jaar terug aan het net. En uw eigen verbruik is 2500 kWh. Dan wordt tot 2000 kWh gesaldeerd. En het energiebedrijf brengt 500 kWh bij u in rekening. Over deze 500 kWh betaalt u het leveringstarief van het energiebedrijf en energiebelasting.

Voorbeeld 2

U levert met uw zonnepanelen 4000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 3500 kWh. Dan wordt tot 3500 kWh gesaldeerd. Hierdoor hoeft u voor de eventuele leveringen van het energiebedrijf geen leveringstarief en geen energiebelasting te betalen. Over de laatste 500 kWh krijgt u van het energiebedrijf een terugleververgoeding. De energiebelasting speelt bij deze 500 kWh geen rol.

Voorbeeld 3

U levert met uw zonnepanelen 6000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6500 kWh. Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kWh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1500 kWh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de 1000 kWh teruggeleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Voor de energiebelasting wordt 6000 kWh gesaldeerd. U betaalt dus energiebelasting over 500 kWh.

Voorbeeld 4

U levert met uw zonnepanelen 8000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6000 kWh. Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kWh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1000 kWh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de resterende 3000 kWh teruggeleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Over het eigen verbruik van 6000 kWh wordt geen energiebelasting geheven.

(bron: www.consuwijzer.nl)