Privacy Statement

Eco-Logisch hanteert de Privacy Policy van de Thuiswinkel Waarborg. Download deze hier in PDF

Privacyverklaring FunFairGreen B.V.
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. FunFairGreen B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

FunFairGreen B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel Eco-Logisch. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met FunFairGreen B.V..

Afhandelen bestelling Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens FunFairGreen B.V. Zeebergweg 10 1051DE Amsterdam rob@eco-logisch.nl 020-6823707


Wij vinden privacy belangrijk. We gebruiken je gegevens dan ook alleen voor gebruik van onze website en diensten. We verkopen niets door, beveiligen alle gegevens goed en zorgen altijd voor een veilige website. In deze privacy statement meer uitleg over onze werkwijze.   

Algemeen

Eco-Logisch respecteert de privacy van alle gebruikers van de website Eco-Logisch en we zorgen er dan ook voor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om je een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Door het aanmelden bij en/of gebruikmaken van Eco-Logisch.nl, ga je akkoord met het Privacy Statement en tevens met het verzamelen en gebruiken door Eco-Logisch van je gegevens, zoals omschreven in dit Statement. Eco-Logisch behoudt zich het recht voor de Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. De Privacy Statement is conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied.

Welke gegevens worden door Eco-Logisch verwerkt?

De gegevens die door Eco-Logisch worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. De actief verstrekte informatie: Dit zijn de gegevens die je zelf invult op het invulscherm indien je een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, adres, emailadres etc.), alsook gegevens die in verband staan met de door jou gekozen wijze van betalen (creditcardgegevens etc). En de tweede categorie, de verkeersgegevens: Het IP adres van je  computer wordt geregistreerd.

Wat doet Eco-Logisch met je gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • Het verwerken van je bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste adres;
 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
 • Het vragen voor een review voor de website of producten
 • Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties
 • Het bijhouden van bezoekers statistieken. (Google analatics). 


Je gegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Je gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om uw bestelling uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het doorgeven van een bezorgadres. 

Links

De Eco-Logisch.nl internetpagina bevat links naar andere internetpagina's. Deze Privacy Statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina's.

Cookies

Eco-Logisch maakt bij het aanbieden van haar producten en diensten gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaatst door de bezochte internetpagina.

Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Overigens kan je bij het surfen over het internet het accepteren van Cookies uitzetten in je internetbrowser. In dat geval zal je echter niet als geregistreerd gebruiker van de Eco-Logisch.nl internetpagina gebruik kunnen maken.

Uw persoonlijke gegevens

Je kan altijd aan Eco-Logisch vragen welke gegevens van jou worden verwerkt. Hiertoe kan je een e-mail sturen. Ook kan je per e-mail aan Eco-Logisch vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen. Deze zal Eco-Logisch zo spoedig mogelijk verwerken. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen etc, dan kan je per email Eco-Logisch hiervan op de hoogte stellen.

Natuurlijk heb je recht op verwijdering van de door jou opgegeven persoonsgegevens. Dit is aan te geven middels een mail.

Veilig online met een beveiligde SSL verbinding

Eco-Logisch hecht veel waarde aan veilig internet. Om deze reden is de hele website beveiligd met een SSL certificaat. Klik hier voor meer informatie over het beveligings certificaat

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy beleid, kan je ons hier een bericht sturen.