Zonne-energie opwekken, er financieel van profiteren en tegelijkertijd het land gebruiken!

Zonne-energie opwekken, er financieel van profiteren en tegelijkertijd het land gebruiken!

Verticale zonnepanelen die aan beide kanten energie opwekken, blijken goed te combineren met landbouw.

Agri-PV maakt het mogelijk - want met Agri-PV ontmoet landbouw fotovoltaïsche energie. Agri-PV systemen zijn in opkomst en maken een dubbel gebruik van land voor landbouw en energieproductie mogelijk. Terwijl               PV-systemen in open ruimte vroeger concurreerden met de teelt van gewassen of veeteelt, biedt het Next2Sun concept een optimale alternatieve oplossing!

Agro-fotovoltaïek of Agri-PV is de overkoepelende term voor op de grond gemonteerde fotovoltaïsche systemen die een dubbel gebruik van fotovoltaïek en landbouw op één en hetzelfde terrein mogelijk maken.

Waarom Agri-PV?
Traditionele landbouw en geavanceerde vormen van energieproductie sluiten elkaar niet uit. Integendeel: met agri-PV profiteren boeren nu niet alleen van het oogsten van voedsel, maar ook van het oogsten van elektriciteit. Bovendien vermijdt het dubbele gebruik landconcurrentie tussen voedsel- en elektriciteitsproductie. Dit gaat de druk van toenemende grond schaarste en afdekking tegen.

Agri-PV als verdienmodel
Meervoudig profiteren van lucratieve bedrijfsmodellen. Met ons Next2Sun Agri-PV concept spreken we niet alleen energieleveranciers aan, maar ook alle eigenaren van open ruimtes - of het nu gaat om landbouw, gemeenten of bedrijven. Naast het leveren van hun eigen elektriciteit met Agri-PV systemen, bieden we hen interessante businessmodellen die variëren van het leasen van grond tot het genereren van inkomsten uit elektriciteitsproductie - terwijl ze tegelijkertijd de grond blijven gebruiken.

Agri-PV maakt het mogelijk - want Agri-PV is waar landbouw en fotovoltaïsche energie elkaar ontmoeten. Agri-PV systemen zijn in opkomst en maken het dubbel gebruik van land voor landbouw en energieproductie mogelijk. Terwijl PV-systemen in de open ruimte vroeger concurreerden met de teelt van gewassen of veeteelt, biedt het Next2Sun concept een optimale alternatieve oplossing!

  • Extra inkomsten uit leasemodellen met verder gebruik van de grond
  • Eenvoudige montage en installatie (in vergelijking met hellende/horizontale Agri-PV systemen)
  • Hogere elektriciteitsopbrengst in vergelijking met zuidgerichte PV-systemen

Meer vergoeding door betere feed-in tarieven, aangezien bij oost-west georiënteerde systemen de PV-elektriciteit wordt opgewekt en ingevoerd in tijden van grote vraag.

Zonne-energie opwekken, er financieel van profiteren en tegelijkertijd het land gebruiken!

Zonne-energie opwekken, er financieel van profiteren en tegelijkertijd het land gebruiken!