Samen Zaaien

Samen Zaaien

Samen zaaien voor meer biodiversiteit
Intensief agrarisch gebruik en stedelijke verdichting - dit zijn slechts twee sleutelwoorden van onze tijd, die leiden tot insectensterfte en een enorm verlies aan biodiversiteit. In steden betekent een dichte bebouwing dat er steeds minder bloeiende braakliggende terreinen beschikbaar zijn. Op het platteland worden monoculturen met intensief gebruik van meststoffen en pesticiden nagestreefd. Het aantal bloeiende voedselbronnen neemt af en hoe verder de zomer vordert, hoe minder planten er bloeien. De voedselvoorziening voor onze nuttige insecten wordt schaars, met als gevolg dat ze met de hongerdood worden bedreigd en we worden bedreigd met het onherstelbare verlies van de bestuiver, wat voor ons allemaal van levensbelang is.

Hier wordt ons nieuwe AlmaWin actief met de actie "Nuttige insectenweide" en geeft een impuls aan ieder van ons om zelf actief te worden.

1000 m² "Beneficial Weed" in het nieuwe gebouw van het hoofdkantoor en de speciale editie van het wasmiddel "Beneficial Weed" met een pakket van zaaddichte biologische "Beneficial Weed" voor het eigen insectenparadijs thuis zijn slechts het begin.

De AlmaWin "Beneficial Willow" bloeit van juni tot oktober en biedt een waardevolle voedselbron voor hommels, vlinders, lieveheersbeestjes en Co.

In de loop van het jaar, van de voorbereiding van de bodem tot het maaien in de herfst, zal ons bedrijfseigen "Beneficial Weed" gepaard gaan met ecologisch en sociaal duurzame acties.

In een bloempot op het balkon of in de eigen tuin:
iedereen kan iets doen!

Samen Zaaien

Samen Zaaien