Milieuwetten stranden in Europees Parlement (CO2beprijzing)

Milieuwetten stranden in Europees Parlement (CO2beprijzing)

Het Europees parlement stemde woensdag tegen een voorstel voor herziening van het emissiehandelssysteem. Daarmee schuift het een besluit over een Europese grensbelasting voor CO2 en een sociaal klimaatfonds ook op de lange baan.

Het Europees Parlement wist geen overeenstemming te bereiken over drie belangrijke maatregelen binnen het Fit for 55-programma van de EU. Het voorstel om het emissie handelssysteem (ETS) aan te scherpen en uit te breiden werd woensdag afgewezen. De aanpassing van het ETS hield in dat de EU sneller CO2-rechten uit de omloop zou halen, waarmee de prijs van CO2 opgedreven zou worden. Daarnaast zou ook de uitstoot van kantoren en commerciële voertuigen onder de ETS gaan vallen.

Voorstel niet duurzaam genoeg
Dit voorstel kwam woensdagmiddag niet door het Europees Parlement. Onder leiding van rapporteur Peter Liese van de conservatieve EVP partij waar ook CDA en ChristenUnie bij aangesloten zijn, was maanden gewerkt om het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie af te zwakken. Zo werd de startdatum voor invoering van het nieuwe systeem naar achter geschoven en ook het aantal rechten dat in een keer uit de markt gehaald zouden worden werd gehalveerd. Het resultaat bleek voor een meerderheid van het Parlement ofwel niet duurzaam genoeg of te duurzaam.

CO2-belasting aan de Europese grens
Met het afwijzen van het voorstel voor wijziging van het ETS is ook de stemming over twee andere belangrijke maatregelen op de lange baan geschoven: de CO2-belasting aan de Europese grens (CBAM) en het Sociaal Klimaatfonds. Alle drie de maatregelen zijn namelijk met elkaar verbonden. Dat zit zo: door de herziening van de ETS zouden bedrijven in Europa hogere CO2-prijzen gaan betalen dan industrieën buiten de EU. Met een CO2-belasting aan de grens op producten van buiten de EU zouden Europese bedrijven beschermd worden tegen oneerlijke concurrentie. Nu er geen overeenstemming is over de herziening van de ETS is stemming over deze grensbelasting uitgesteld.

Mohammed Chahim, onder wiens voorzitterschap het voorstel van CBAM werd geschreven is teleurgesteld, maar vindt het afwijzen van het voorstel voor herziening van het ETS terecht. Zijn fractie stemde vanochtend ook tegen omdat het bij lange na niet ambitieus genoeg was om de klimaatdoelen te halen. “Het voorstel zoals dat vandaag op tafel lag, ligt zelfs onder de Nederlandse klimaatambitie en draagt onvoldoende bij aan de energietransitie.” Volgens Chahim is de lobby van de industrie gehoord. De industrie wilde uitstel zodat ze langer subsidies voor vervuilende activiteiten kon krijgen.

Sociaal klimaatfonds
Ook een beslissing over het invoeren van een Sociaal Klimaatfonds is tot nader order uitgesteld. Het fonds is bedoeld om kwetsbare huishoudens te beschermen tegen energiearmoede. De 44,5 miljard euro die aan deze maatregelen besteed zou worden moest komen uit de opbrengst van de nieuwe ETS. De architecten van het afgewezen plan moeten nu terug naar de tekentafel, in de hoop dat een nieuwe versie wel genoeg steun krijgt.

Tekst:Sabine Sluijters
Is historicus met een fascinatie voor de toekomst. Sinds 2015 als journalist actief voor o.a. Het Financieele Dagblad. Daarvoor als strateeg werkzaam in de Rotterdamse haven. Sabine heeft nu de energietransitie als domein. Heb je een vraag aan onze redacteur Sabine? Stuur dan een mailtje naar: Sabine@change.inc

Milieuwetten stranden in Europees Parlement (CO2beprijzing)