EU-taxonomie

EU-taxonomie

EU-taxonomie". Klinkt omslachtig, maar wij laten zien wat het voor u betekent 

De voorbije dagen was het nieuws volledig gewijd aan de zogenaamde "Taxonomie". Het klinkt als een omslachtige term, maar het kan zeer concrete gevolgen voor u hebben.
 

Wat is duurzaam en wat niet? Jij hebt daar misschien een ander antwoord op dan ik. In het dagelijks leven kunnen we meestal leven met zulke verschillen. Op politiek niveau moet er echter iets meer duidelijkheid komen.

EU taxonomie definieert duurzame investeringen
Daarom bestaat de EU-taxonomie. Dit is een classificatiesysteem dat een richtsnoer moet vormen voor investeringen en bedrijfsrapporten om de klimaatdoelstellingen van Parijs en de milieudoelstellingen van de EU. Als een economische praktijk duurzaam is in de zin van de taxonomie van de EU, wordt een investering daarin ook als duurzaam beschouwd. De taxonomie is dus bedoeld om duurzame economische activiteiten te bevorderen en zo de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te verwezenlijken.

Rond de jaarwisseling heeft de EU-Commissie een voorstel opgesteld volgens dat ook aardgas en kernenergie onder bepaalde voorwaarden duurzaam zouden moeten worden verklaard. In het geval van aardgas is de beslissende vraag onder meer of de te financieren installaties in de toekomst ook kunnen worden geëxploiteerd met alternatieve energiebronnen zoals waterstof.

Voor nieuwe kerncentrales zijn de voorwaarden onder meer een bouwvergunning uiterlijk in 2045 en een concreet plan voor de verwijdering van kernafval uiterlijk in 2050. Om een bouwvergunning te krijgen, is het dus nog niet nodig te weten waar al het radioactieve afval terecht zal komen.

Nu kunnen de lidstaten van de EU een standpunt innemen over het voorstel van de EU-Commissie voordat half januari een definitieve versie wordt verwacht. Milieuactivisten in Duitsland hebben zich al gemobiliseerd onder de hashtag #OlafSchummelt tegen de opname van kernenergie en aardgas in de taxonomie.

In een gezamenlijke alliantie roepen Duitse NGO's de Duitse regering op om in de Raad van Ministers van de EU tegen het voorstel van de Commissie te stemmen en, indien nodig, juridische stappen te ondernemen bij het Europese Hof van Justitie. "Als klimaatschadelijk en risicovolle energiebronnen ook als duurzaam worden beschouwd, zal het hele label worden gedevalueerd - dit zou een fatale internationale signaalwerking hebben," waarschuwt de alliantie van BUND, Campact, Deutsche Umwelthilfe, Bürgerbewegung Finanzwende, Greenpeace, IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), NABU, Umweltinstitut en Uranium Network.

Het voorstel van de EU-Commissie stuitte op gemengde reacties van de regeringspartijen. Terwijl in Duitsland tot uitfasering van kernenergie is besloten, wordt aardgas volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering als een noodzakelijke overgangstechnologie beschouwd. VVD-politici  juichten de opname van aardgas in de EU-belasting economie dan ook toe. 

EU-taxonomie