CO2-Reductieplan 25% in 2020

CO2-Reductieplan  25% in 2020

De overheid moet in 2020 25% CO2 reduceren ten opzichte van 1990 om te voldoen aan de uitspraak van de Rechtbank en het Hof Den Haag in de Klimaatzaak. De overheid stelt in februari 2018 op basis van cijfers van het PBL dat maatregelen genomen moeten worden om ongeveer 9 Megaton extra reductie van CO2-uitstoot te realiseren. De overheid zegt dat het moeilijk is en daarom reiken wij ze de hand met oplossingen. Wij vermoeden dat het gat wel eens groter dan 9 Megaton zou kunnen zijn. Dus voor de zekerheid leveren we wat extra ideeën aan. De overheid heeft een paar opties:

  1. Het sluiten van kolencentrales: grote stappen snel thuis. Als de drie nieuwe centrales en de Hemcentrale in Amsterdam worden gesloten en de helft van de verminderde elektriciteitsproductie wordt opgevangen met gascentrales (snel uit de mottenballen halen; het gas komt niet uit Groningen) en de helft met import, dan is in Nederland de netto reductie van CO2 12-13 Megaton.
  2. Veertig maatregelen die elk individueel minder CO2-reductie opleveren, maar samen wel genoeg. Veel stappen, elk met minder reductie per stap: het 40puntenplan. Daar zitten veel maatregelen bij die ook zorgen voor draagvlak en helpen om de totale energietransitie te versnellen.
  3. Out-of-the-box ideeën. Er zijn ook nog rigoureuzere mogelijkheden. Ter inspiratie laten we er daar ook een paar van zien.

De keuze is aan het kabinet. Urgenda laat zien dat het kan, zelf op verschillende manieren. Niets doen of zeggen dat het niet kan, is geen optie. Laten we de rechtsstaat niet op de helling zetten en rechterlijke uitspraken niet negeren. Dat is nu sinds 2015 gedaan, waardoor de eindsprint sneller moet dan noodzakelijk was in 2015, maar het kan nog steeds. De samenleving staat klaar om aan de slag te gaan. Nu het kabinet nog.

Lees het hele pakket van maatregelen HIER. 

Maatregel 1 - 100.000 huurhuizen energieneutraal - besparing: 0,2Mton

Maatregel 2 - Minder koeien, niet minder winst - besparing: 3Mton

Maatregel 3 - Maximumsnelheid verlagen- besparing: 0,2-1,2Mton

Maatregel 4 - Energiebesparen in zorginstellingen - besparing: 0,2Mton

Maatregel 5 - Verlichting uitzetten na werktijd - besparing: 0,3Mton

Maatregel 6 - Netwerk semi-autonome kleine voertuigen - besparing: 0,5Mton

Maatregel 7 - Duurzaam bosbeheer - besparing: 0,2Mton

Maatregel 8 - Steun voor wettelijke besparingsplicht - besparing: 0,4Mton

Maatregel 9 - Behoud salderen - besparing: 0,4Mton tot 0,9Mton

Maatregel 10 - Vergroenen 10% daken in Nederland - besparing: 0,1Mton

Maatregel 11 - Een dag per week zonder vlees - besparing: 0,5Mton

Maatregel 12 - Versneld Vernatten Veenweide - besparing: 0,2Mton

Maatregel 13 - Actieplan voor elektromotoren - besparing: 2Mton

Maatregel 14 - Campagne en verhoging ISDE voor kleinschalige warmte - besparing: 0,1Mton

Maatregel 15 - Extra budget voor woningisolatie - besparing: 0,2Mton

Maatregel 16 - Stimulering collectieve systemen - besparing: 0,1Mton

Maatregel 17 - Leasecontracten zonnepanelen op kWh-basis - besparing: 0,1Mton

Maatregel 18 - Altijd meetellen zonnepanelen in energielabel - besparing: 0,1Mton

Maatregel 19 - Voortzetting regeling zonnepaneel met sanering asbestdak - besparing: 0,1Mton

Maatregel 20 - Zonnepanelen op overheidsgebouwen - besparing: 0,1Mton

Maatregel 21 - Inzet reservetransformator bij zon- en windprojecten - besparing: 0,4Mton

Maatregel 22 - Verdubbeling krimp varkenssector - besparing: 0,4Mton

Maatregel 23 - Zon op School - besparing: 0,1Mton

Maatregel 24 - Ledverlichting bij bedrijven en kassen - besparing: 1.0 Mton

Maatregel 25 - Anders Reizen - besparing: 1.0Mton

Maatregel 26 - Inregelen warmte warmte-installaties bedrijven- besparing: 0,5Mton

Maatregel 27 - Banden op Spanning- besparing: 0,2Mton

Maatregel 28 - CO2-Prestatieladder - besparing: 1,0Mton

Maatregel 29 - Campagne voor CV-optimalisatie huishoudens - besparing: 1,0Mton

Maatregel 30 - APK voor gebouwen - besparing: 0,1Mton

Maatregel 31 - Stadsheffing voor een leefbare stad - besparing: 0,1Mton

Maatregel 32 - Innovatieve Chemische Recyclingtechnieken - besparing: 0,2Mton

Maatregel 33 - Verdubbeling Slagkracht Energiecooperaties- besparing: 0,1Mton

Maatregel 34 - Actieplan van enkel naar HR++ glas - besparing: 0,2Mton

Maatregel 35 - Bossen, bomen en bermen - besparing: 0,1Mton

Maatregel 36 - Stoppen recreatief gebruik lachgas - besparing: 0,1Mton

Maatregel 37 - duurzamer asfalt - besparing: 0,1Mton

Maatregel 38 - Meer gebruik olivijnzand - besparing: 0,1Mton

Maatregel 39 - Overheidscampagne 'Het Kan Wel' - besparing: 0,5Mton

Maatregel 40 - Innovaties met potentie - besparing: 0,5Mton

CO2-Reductieplan  25% in 2020