€250 bonus voor Wie van het gas af wil ! in Amsterdam

€250 bonus voor Wie van het gas af wil ! in Amsterdam

In Amsterdam willen we af van kolen, olie en gas. De doelen: 55% minder CO2 uitstoot in 2030 en 95% minder uitstoot in 2050 (ten opzichte van 1990). En: in 2040 willen we aardgasvrij zijn. Wát we willen bereiken is dus wel duidelijk. Maar hóe we dit gaan doen is nog niet zo makkelijk maar we hebben een voorstel

Om onze doelen te bereiken moeten we over op schone energie. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 staat hoe we dat op hoofdlijnen willen gaan doen. U weet al veel over wat er moet gebeuren, maar nog lang niet alles.

Huizen energieneutraal maken kunnen we niet alleen, dus laat het ons weten als u samen met ons aan de slag wilt! Thuisbaas helpt en Eco-Logisch doen er nog een schepje boven op !!! met €250, -- aan kadobonnen voor iedere klant die zich hier aanmeld bij Thuisbaas.

€250 bonus voor Wie van het gas af wil ! in Amsterdam