een woning ! voor 70 procent circulair

een woning ! voor 70 procent circulair
Circulair bouwen:
Van Wijnen nam als gegeven dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft, zonder fossiele brandstoffen. Dat is kabinetsbeleid. Dan kun je maar beter een aardgasvrij huis hebben dat evenveel energie produceert als gebruikt. Die bestaan al, dus dat was een inkoppertje.
 
Alle andere zaken waren vele malen ingewikkelder. ,,Neem alleen al de bouwmaterialen. Je wilt dat die biobased zijn, dus hernieuwbaar’’, zei Hilbrand Katsma van Van Wijnen. ,,Hennep, vlas, rijstvlies, we hebben overal naar gekeken. Maar we liepen stuk op de certificering en garanties.’’ Of raker: het gebrek daaraan.
 
Bestaande beoordelingsmethodes, zoals Breeam, boden slechts beperkt houvast over het circulariteitsniveau van de woning. Daarvoor zorgde uiteindelijk de speciaal ontwikkelde ‘Building Circularity Index’ van Alba Concepts in Rosmalen.
 
Losmaakbaarheid was een andere hersenkraker. ,,Stel je voor dat de woning overbodig wordt omdat een krimpdorp verder leegloopt. Dan wil je niet slopen, dat is niet circulair. Dan wil je de woning elders weer opbouwen, eventueel in een andere configuratie.’’
 
Alle verbindingen moesten dus opnieuw worden uitgedacht. Verder lag er een taak om gif, uitstoot van CO2 en verzuringseffecten uit te bannen.
 
De oefening leverde een woning op die volgens Katsma voor 70 procent circulair is en honderd jaar meekan (na een refit op onderdelen halverwege). Elkien betaalt er 115.000 euro exclusief btw voor, de huurder 625 euro per maand inclusief energie.
 
Meerwaarde
 
Het feit dat de woning gedemonteerd en elders herbouwd kan worden, is voor Elkien van meerwaarde. ,,In 70 van de 81 dorpen waar wij woningen in portefeuille hebben, zit geen toekomst’’, verklaarde directeur Alex Bonnema. Voorheen was sloop de geijkte oplossing, maar een corporatie met circulaire ambities heeft nu dus een alternatief.
 
De ambitie van Van Wijnen is om jaarlijks tweehonderd van dergelijke woningen te maken, 1 per werkdag, grotendeels prefab.  een woning ! voor 70 procent circulair

een woning ! voor 70 procent circulair